Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.Oppdatering av din informasjon kan gjøres via linker i dette dokumentet, eller på høyre side under Selvbetjening.

 

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager): http://cdm.ums.no

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er registrert med i folkeregisteret. Om du for eksempel ønsker å få varsel som bererører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

 

Hvordan virker det?

I forbindelse med vannavstegninger, lekkasjer, driftsavbrudd etc vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

På slutten av meldingen blir du bedt om å taste:

1 - for og bekrefte at du mottok meldingen.

0 - for å få meldingen lest opp på nytt.

 

 

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Dersom du har slikt nummer og ønsker varsling, kan du registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.

 

Varsles også bedrifter?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles.

 

Abonnenter med spesielle behov for varsling ved bortfall av vannforsyning - Sårbare abonnenter.

Gausdal kommune tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet. Virksomheter og personer med særskilt behov for varsling bes om å registrere adressen som sårbar abonnent i UMS sin portal for vedlikehold av kontaktdata.

Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:

  • Alders og sykehjem
  • Frisører
  • Hoteller
  • Lager/medisinsk
  • Næringsmiddelindustri
  • Renseri/vaskeri
  • Restauranter/spisesteder
  • Skole/barnehage
  • Sykehus
  • Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar abonnent her: http://cdm.ums.no