Nasjonalparkkommune

Familievern

Nyheter og kunngjøringer – Familievern ikon

Kommunehus 031

Barneverntjenesten

Gausdal kommune sin barneverntjeneste er organisert som en del av enheten Familie og Inkludering.
Barnevernleder er Kjersti Grimstad. Enhetsleder er Sølvi Bergset.
2017-07-06

Familieråd

Kort om familieråd:

  • Familieråd er et frivillig tilbud med fokus på barnet.
  • En koordinator hjelper familien med å planlegge og gjennomføre selve familierådet.
  • Til familierådet inviteres familien, slekt og andre som er viktige for barnet.Fagpersoner deltar kun på deler av møtet.
  • Barnevernet skal ta stilling til familiens plan og godkjenne den dersom barnets sikkerhet ivaretas.
2012-06-15

Melding og tiltak

2011-06-15

Barneverntjenesten

Illustrasjon_barnevern_300x257.jpg

2011-04-02