Nasjonalparkkommune

Fastlege

Tjenester – Fastlege ikon

Nyheter og kunngjøringer – Fastlege ikon

Kreftomsorg

Som ledd i Kreftforeningens nasjonale satsing er det i Helseregion Sør-Gudbrandsdal etablert en felles stilling som kreftkoordinator for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu. Kreftkoordinator skal være en ressursperson for deg som har en kreftsykdom og dine pårørende. Det er et gratis lavterskeltilbud for råd, veiledning og informasjon.

2017-06-23