Om barnehagen

Fjerdum barnehage ligger 1 km nord for kommunesenteret i Gausdal, Segalstad Bru, mot Skei.

Vi har kort vei til Lillehammer, Skei , Gausdal vestfjell og gangavstand til mange av bygdas tilbud som biblioteket, Linflåa idrettsplass osv.

Barnehagen har et stort og variert uteområde samt at vi benytter oss mye av nærmiljøet både sommer og vinter. På vinteren har vi oppkjørte løyper på jordet rett vedsiden av barnehagen.

Vi har og en leirplass med grillhytte og bålplass som benyttes flere ganger hver uke.

Pedagogiske fokusområder for 2017 - 2018 er:

  • Gausdalsmodellen – motorikk, bevegelse, læring og helse
  • Barns medvirkning og trivsel
  • Språk og språkmiljøer
  • LEK og lekemiljøer

Vi ligger vegg i vegg med den nye Fjerdum skole som står klar 01.08.18. Dette gir oss gode muligheter for samarbeid.

Fjerdum barnehage er nå en 3 avdelings barnehage med 45 plasser. Høsten 2018 skal vi slå oss sammen med Myra barnehage og utvide til 5 avdelinger. 2 avdelinger skal, sammen med ny personalavdelingen, ligge i det nye skolebygget. 2 avdelinger skal være i det eksisterende barnehagebygget og 1 avdeling i rommene som binder skole og barnehagen sammen. Vi får også en ny og spennende del på uteområdet vårt. Dette gleder vi oss til og er godt i gang med prosessen rundt både utvidelse og sammenslåing.

Les vår velkomsthefte her.

Årsplan 2017-2018