Nasjonalparkkommune
Nansenrennet 2013

Kunnskapsgrunnlag folkehelse Gausdal

Folkehelsearbeidet er samfunnets innsats for å fremme befolkningens helse. Helse skapes der vi lever livene våre. Vi ønsker at de som bor og lever i Gausdal skal ha mulighet og lyst til å ta gode helsevalg, blant annet gjennom å skape gode arenaer som er basert på fellesskap og trygghet for befolkningen. "Sammen får vi det til", sier vi i Gausdal. Gausdal kommunes folkehelseoversikt er presentert for kommunestyret, og publiseres her.

2017-03-02
Åpning av friluftslivets år

Åpning av Friluftslivets år

Tirsdag 13.januar var starten for Friluftslivets år. I Gausdal skjedde dette på Linflåa hvor ca 250 personer lagde en flott ramme rundt arrangementet. Ordfører Hans Høistad og fylkesordfører Gro Lundby foretok den offisielle åpning ved å tenne bålet.

2015-01-16
Skeikampen

For alle som bor i Gausdal

Vi ønsker aktive innbyggere: Nå får du rimelig skipass på Skeikampen.

Det skal lønne seg å bo i Gausdal!
Skeikampen Alpinsenter ønsker flere gausdøler velkommen til å kjøre på ski, og lager i år et eget tilbud for Gausdals innbyggere.
2014-10-16
Dine 30

Trekning 15.mai!

Vinn gavekort!

Hver bevegelse teller - det er 30 minutter om dagen som gjelder!

2014-05-08
Dine 30

Har du fått dine 30 i dag?

Vil du ha tips og inspirasjon til en aktiv hverdag? Velkommen til Segalstad bru (ved Rema/Kiwi) mandag 12.5 kl 14.30 – 17.00
Da markerer vi Verdens Aktivitetsdag og Helsedirektoratets nye kampanje Dine30 med konkurranse, premier og forslag til hva du kan gjøre i dine 30 minutter med daglig fysisk aktivitet. Kom og bli med!

2014-05-08
RF248098

godtbondevett.no

Godt bondevett er et nyåpnet nettsted om psykisk helse i og for landbruket. Her finner du tips og råd for bedre bondehelse og hvor det er hjelp å få.

2013-10-24
Klatrevegg i barnehage

Tilskudd til fysisk aktivitet

Regionalenheten i Oppland fylkeskommune har avsatt kr.35.000 i tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv til frivillige organisasjoner i Gausdal kommune.

2013-06-04