Nasjonalparkkommune

Informasjon for folkevalgte

(Siden er under oppbygging)
 På denne siden skal folkevalgte i Gausdal finne oppdatert informasjon som er nyttig og nødvendig i folkevalgtrollen.

Praktisk informasjon

Skjema for møtegodtgjøring

Møtekalender

Oversikt politikere

Politisk sekretariat