Det er en fordel, men ingen plikt, at du medbringer valgkortet du har fått tilsendt fra kommunen.
Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottakeren skal legitimere seg. En annen person i valglokalet kan ikke gå god for eller bekrefte velgerens identitet. Du bør derfor ha med deg legitimasjon som må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på slik legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.
 
Her kan du forhåndsstemme:
 
Sted Ukedag(er) Tidsrom
Gausdal kommunes servicetorg Mandag -fredag 10.08. - 08.09. kl.09.00 - 15.00
  Onsdag 06.09 kl. 09.00 - 19.00
  Lørdag 02.09. kl. 10.00 - 15.00 (Gausdalsdagen)
Gausdal Arena - biblioteket Tirsdag 05.09. kl.15.00 - 19.00
  Torsdag 07.09. kl. 15.00 - 19.00
 
 
2 - Forhåndsstemmegiving på institusjoner
På helse- og sosialinstitusjoner, og i en del tilfeller også andre steder, vil det bli avholdt egen for-håndsstemmegiving. Da vil valgfunksjonærer oppsøke institusjonen og avholde forhåndsstemmegiving der.
Ved forhåndsstemmegiving på institusjon kan kravet om legitimasjon erstattes av at en ansatt som har legitimert seg bekrefter velgerens identitet. Andre stemmeberettige kan også avgi stemme ved institusjoner.
 
Sted Ukedager Tidsrom
Granheim lungesykehus Mandag 04.09.17 kl. 11.00 - 12.30
Follebu Omsorgssenter Mandag 04.09.17kl. 13.00 - 14.30
Forset Omsorgssenter Onsdag 06.09.17 kl. 10.00 - 11.30
 
 
 
3 - Ambulerende stemmegiving
Velger som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme, kan etter søknad til valgstyret få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.
Valgstyret fastsetter en siste frist for å kreve slik ambulerende stemmegiving til mellom tirsdag 5. og fredag 8. september 2017.
Hvis søknaden innvilges vil velgeren bli oppsøkt der vedkommende oppholder seg senest i løpet av fredag 8. september.
 
Frist for å kreve ambulerende stemmegivning:    
Tirsdag           05.09.17          15.00  
 
Hvis du ikke kan eller vil verken stemme på valdagen(e) eller i tidsrommet for den ordinære forhåndsstemmegivingen kan du tidligstemme fra og med onsdag 1. juli til og med onsdag 9.august.
 
Du behøver ikke å tidligstemme i den kommunen du bor i. Du må selv kontakte den kommunen du vil tidligstemme i, og avtale når og hvor du kan komme og stemme. Det er ikke sikkert at du vil få tidlig-stemme samme dag. Tidligstemmer du i en "fremmed" kommune vil stemmen din bli sendt til den kommunen der du er manntallsført.