Nasjonalparkkommune
Illustrasjon_frislivssentalen_blomst

Frisklivssentralen

Helse Sør – Gudbrandsdal; kommunene Gausdal, Ringebu, Øyer og Lillehammer har etablert en Interkommunal Frisklivssentral. Frisklivssentralen er en kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.

Logo_frisklivssentralen.jpg

Frisklivssentralen har tilbud til personer som har behov for hjelp og støtte til å endre levevaner. Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på frisklivssentralens tilbud.

Sentralen tilbyr individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Du kan henvises til frisklivssentralen gjennom frisklivsresept eller du kan delta på aktiviteter og kurs på eget initiativ.

Den interkommunale frisklivssentralen har kontor på Jorekstad.

Om frisklivsresept

For deg som ønsker forandring: Helsesamtale - Egen plan - Oppfølging

Ønsker du hjelp til å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk? Snakk med fastlegen, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresept.
Du kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen.

Når du har fått resept tar du kontakt med frisklivssentralen for å avtale tid for en helsesamtale. I løpet av samtalen utarbeides en plan for reseptperioden. Reseptperioden varer i 3 måneder, men kan forlengelse etter behov.

Du har mulighet til å delta på ute- og inneaktiviteter. Frisklivssentralen samarbeider med andre lokale tilbud.  Etter 3 måneder gjennomføres en ny helsesamtale.

Egenandel frisklivsresept 300 kroner.

Kontaktinfo: Mail: frisklivssentralen@helse-sg.no Telefon: 954 76 164.

Telefontreffetid: Mandag – fredag kl. 9.00 – 15.00.

Timeplan.