Hvis du har flyttet internt i kommunen uten å ha meldt adresseendring vil du ikke motta valgkort. Posten returnerer alle kort med feiladresse direkte til kommunen. Du kan ta kontakt med forhåndsstemmemottaket på kommunens servicetorg, tlf. 61 22 44 00, for å få utlevert valgkort. Kontoret har åpent mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00.