Nasjonalparkkommune
skole miks annonse

Ledige stillinger i Gausdal kommune

Gausdal kommune ligger ca.15 km nordvest for Lillehammer, har 6200 innbyggere og ca 500 ansatte. Kommunen har gode oppvekstvilkår med et godt utbygd barnehage- og skoletilbud og en velfungerende kulturskole. Kultur og idrett har vært ett av satsingsområdene i kommunen, noe som har resultert i ny idrettsplass og ny flerbrukshall.

Kommunen tilbyr ledige boligtomter på forskjellige steder i kommune. Her kan du lese mer om hvorfor du bør velge Gausdal.

Gausdal kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb i kommunen, uansett alder, kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Gausdal har tonivåmodell med 13 enheter som rapporterer direkte til rådmannen. Rådmannen og to kommunalsjefer deler ansvaret for oppfølgingen av enhetene.  Enhetslederne har selvstendig ansvar for sin enhet.

Kommunen har balansert målstyring. Styringskortet har fire perspektiver (fokusomårder): 
1) Gausdalssamfunnet 
2) Brukerne og tjenestene 
3) Organisasjonen og medarbeiderne 
4) Økonomien.

 

Ledige stillinger

Stilling Frist
Arkivsaknr. 17/813 fastlege/kommunelege 1, 100% fast stilling - 2.gangs utlysning 1.7.2017
Arkivskanr. 17/1059 Daglig leder ved bofelleskap psykisk helse 3.7.2017
Arkivsaknr. 17/1124 Hjelpepleier ved Forset omsorgssenter, 73,94% fast stilling 23.7.2017
Arkivsaknr. 17/1111 Ledende helsesøster, 100% fast stilling 1.8.2017
Arkivsaknr. 17/1058 Sykepleiere  ved Follebu omsorgssenter 2x 100% fast 13.8.2017
Arkivsaknr. 17/1036 Seksjonsledere innen enheten helse og mestring, 2x 100% fast 20.8.2017
Arkivsaknr. 17/651 Korttidsvikarer i barnehager Fortløpende
Arkivsaknr. 17/67 Korttidsvikarer i pleie og omsorg fortløpende
Arkivsaknr. 17/66 Korttidsvikarer for skole og SFO fortløpende
Støttekontakt Fortløpende

 

Trinn 1 - Registrering/innlogging

  • Opprett brukernavn og passord før du logger seg på første gang.
  • Har du søkt tidligere, men ikke husker brukernavn og passord, kan du få dette tilsendt på den registrerte epostadressen ved å klikke på "Glemt brukernavn/passord".
  • Ved spørsmål ta kontakt med servicetorget - servicetorget@gausdal.kommune.no  eller  tlf. 61 22 44 00.

Trinn 2: Slik søker du

  • Logg deg inn og følg instruksene.

 

Merk: Alle felt som er merket med rød stjerne, må fylles ut for å få lagret opplysningene

Her finner du en enkel brukerveiledning på "Hvordan komme i gang".

Felles for stillingene

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Skjema finner du her. For hjelp med pålogging ta kontakt med Servicetorget tlf.61 22 44 00

Gausdal kommune praktiserer meroffentlighet, og søkerlisten vil være offentlig med mindre spesielle forhold kan dokumenteres. For enkelte stillinger kreves politiattest. Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.