Nasjonalparkkommune

Næringsareal

Et nytt næringsareal ble tatt i bruk i 2010. Arealet er flatt og ferdig opparbeida med veg, vatn og kloakk fram til tomtegrensa. Området ligger helt inn til kommunesentret Segalstad Bru. På samme området ligger landets største og mest automatiserte takstolfabrikk Pretre AS, og ett av våre største sagbruk Gausdal Bruvoll SA. Tilgang til fjernvarme om det er ønskelig.

Svært gunstig tomtepris kr. 40 pr. m2 + mva.

Avstand til E6 er 16 km på ny og god veg (fv. 255).

  1 / 5 
 
Steinsmoen næringsområde 
Steinsmoen næringsområde
Steinsmoen sett fra nord Foto: Ole Jakob Reichelt
 


Gausdal på

Logo Youtube