Kommunen har eget næringsfond. Dette brukes til å støtte eksisterende næringsliv ved utvidelser, tilskudd til etablerere, kurs- og kompetansetiltak m.m. (etableringstilskudd) Retningslinjene for næringsfondet finner du her (DOC) (PDF)

Råd og veiledning til etablerere er høgt prioritert. Der vi ikke kan hjelpe, sørger vi for å skaffe kontakt med det rette kompetansemiljøet.

Kommunen deltar i ulike prosjekter for å styrke næringslivet. Her samarbeider vi nært med næringsorganisasjoner, nabokommuner og andre offentlige og private aktører. Kommunen er medeier i Lillehammer Kunnskapspark.

Kommunen har tilgjengelig næringsarealer i tettstedene, og ellers oversikt over aktuelle lokaler for etablering. Kommunen er sekretær for Gausdal næringsforum, som er en medlemsorganisasjon for bedrifter i Gausdal.

Gjeldende næringsplan finner du her

Gausdal på

Logo Youtube