Nasjonalparkkommune
Illustrasjon av nytt skjema

Ny skjemaløsning

Vi har tatt i bruk en ny skjemaløsning for elektroniske søknadsskjemaer. 

Brukeren vil ikke merke store endringer.  For stillingssøknader må CV må legges inn på nytt for de som allerede har vært søkere hos oss, vi beklager den ulempen dette medfører. Endringen er en del av kommunens digitaliseringsarbeid som vil forenkle de administrative arbeidsprosessene og gi økt tilgjengelighet for publikum. 

Offentlig søkerliste vil bli offentliggjort umiddelbart etter at søknadsfristen er over.