Nasjonalparkkommune
Fjerdum skole tegning

Gausdal kommune bygger ny barneskole og barnehage

Den nye barneskolen skal stå ferdig til skole- og barnehagestart 2018. Den får plass til 220 barn fra 1.-7. klasse, og barnehagen får plass til ca 90 barn.

Skolen får skolekjøkken, musikkrom, kunst og håndverksrom med sløyd, og gymsal med scene. Personalrommet for lærerne får ca 30 kontorplasser, og i tillegg kontorplasser for helsesøster og ppt. Bygget får heis, både for barnehagedelen, skolen og personalavdelingen i 2. etasje. Skolen og barnehagen blir bygd sammen, og barnehagen vil disponere underetasjen av nybygget del med pyramidetaket med tilhørende uteområde.

Alle elevene ved skolen, ansatte og foreldre har gitt sine ønsker og innspill til de nye uteområdene. I tillegg er lag og foreninger, ungdomsråd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne involvert.


  1 / 4 
 
Medvirkningsprosess 
Medvirkningsprosess
Alle elevene ved skolen medvirker i prosessen.
 


Framdrift

I løpet av vinteren og våren 2016/17 er det utført grunn- og betongarbeider og stålarbeider.

Uteområdene er planlagt i tett samarbeid landskapsarkitekt. Alle elevene ved skolen, ansatte og foreldre har gitt sine ønsker og innspill til de nye uteområdene. I tillegg er lag og foreninger, ungdomsråd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne involvert.

Det meste av uteområdene til lek og aktivitet både for barnehage og skole blir påstartet i løpet av våren 2017. «Jungelen», dvs skogen mot nord og akebakken, blir gjort ferdig våren 2018.

Bygget skal være under tak i løpet av sommeren 2017. Endelig ferdigstillelse av bygget blir 1. juni 2018, og bygget tas i bruk skole- og barnehagestart i 2018.

Bebygd areal ( dvs skolens fotavtrykk ) er på 2 572 m2, i tillegg kommer barnehagens nåværende arealer.

Skolen har en økonomisk ramme på 119 mill, og barnehagen en ramme på 10,1 mill.