Nasjonalparkkommune
Hans Oddvar Høistad - ordfører

Ordfører

Hans Oddvar Høistad  representerer Arbeiderpartiet og ble valgt som ordfører  i 2011 og gjenvalgt for perioden 2015 - 2019.

Kontakt ordføreren

Pr. brev:
Ordfører i Gausdal kommune
Vestringsvegen 8
2651 Østre Gausdal

På telefon:
Sentralbord 61 22 44 00
Direkte 61 22 44 01
Mobil: 901 88 467

Pr. e-post:
hans.oddvar.hoistad@gausdal.kommune.no