Nasjonalparkkommune

Skjema A-Å

Skjemaer merket "***" er elektronisk skjema du kan fylle ut på internett og sende inn elektronisk. Ved å logge deg inn kan du opprette din egen brukerprofil. Dette gir deg blant annet tilgang til å mellomlagre skjemaene dine før du sender dem inn til oss. I løpet av året vil flere skjema bli tilgjengelig på samme vis.


A
Ambulerende skjenkebevilling/skjenking ved enkeltanledninger***

B
Barnehage - søknadsskjema***
Barnehage redusert foreldrebetaling .doc (DOC) (PDF)
Barnehager_redusert foreldrebet
Bekymringsmelding_barnevern_privat.doc (DOC) (PDF)
Bekymringsmelding_offentlig_ansatt.pdf
Biblioteket - søk i bokbasen***
BU-midler Søknadsskjema.pdf
Bytte av skolekrets.doc (DOC) (PDF)

D
DA-midler søknadsskjema.doc (DOC) (PDF)

E
Ettersøksavtale.pdf

F
Flomskade registreringsskjema.doc (DOC) (PDF)
Foreningsregister-registrering.doc (DOC) (PDF)
Fradeling, søknad.pdf

G
Gausdal kulturskole søknadsskjema 2014-15.pdf
Godkjenning av vald, søknad.pdf

H
Helse og omsorgstjenester søknadskjema.doc (DOC) (PDF)
Hogst i vernskog søknadsskjema.pdf

I
Individuell plan og koordinator samtykke.pdf

J
Jordleieavtale.pdf

K
Kommunal bolig.doc (DOC) (PDF)
Kulturskolen søknadsskjema ***

L
Ledig stilling - elektronisk ***

M
MELDING OM TILKNYTNING.pdf
Miljøplan, trinn 2.pdf
Møte om gjerding - beiting.pdf

N
Nydyrking - godkjenning av plan.doc (DOC) (PDF)

O
Omsetningsoppgave for alkohol ***

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede søknadskjema og legeerklæring.doc (DOC) (PDF)
Personlig godkjenning, søknad.pdf
Psykiatritjenesten søknadsskjema.doc (DOC) (PDF)

R
Registrering_meddommer.docx (DOC) (PDF)

S
Salgsbevilling alkoholholdig drikk ***
Serveringsbevilling ***
SFO***
Skogflisråstoff tilskudd.pdf
Skogfond - eget arbeid.pdf
Skolebytte.doc (DOC) (PDF)
SLF 902 Bygging landbruksvei.pdf
SLF 903 Tilskudd til veibygging.pdf
SLF 911 - Miljøtiltak skog.pdf
SLF 916 - Drift med taubane oa.pdf
SLF909 - Utbet.skogfond og tilskudd skogkultur.pdf
SMIL søknadsskjema.pdf
Stottekontakt_registreringsskjema.docx (DOC) (PDF)
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, evt. kun skjenkebevillig***
søknadsskjema skiløyper og stier.docx (DOC) (PDF)

T
Transporttjeneste for forflytningshemmede - søknadsskjema.pdf