Nasjonalparkkommune

Skjema A-Å

Skjemaer merket "***" er elektronisk skjema du kan fylle ut på internett og sende inn elektronisk. Ved å logge deg inn kan du opprette din egen brukerprofil. Dette gir deg blant annet tilgang til å mellomlagre skjemaene dine før du sender dem inn til oss. I løpet av året vil flere skjema bli tilgjengelig på samme vis.


A
Ambulerende skjenkebevilling/skjenking ved enkeltanledninger***
Ansvarsrett som selvbygger, søknad - 5184.pdf
Ansvarsrett, søknad - 5181.pdf
Arbeidstilsynets samtykke, søknad - 5177.pdf

B
Barnehage - søknadsskjema***
Barnehage redusert foreldrebetaling .doc (DOC) (PDF)
Barnehager_redusert foreldrebet
Bekymringsmelding_barnevern_privat.doc (DOC) (PDF)
Bekymringsmelding_offentlig_ansatt.pdf
Biblioteket - søk i bokbasen***
Boligspesifikasjon, vedlegg til søknad - 5176.pdf
BU-midler Søknadsskjema.pdf
Bytte av skolekrets.doc (DOC) (PDF)

D
DA-midler søknadsskjema.doc (DOC) (PDF)

E
Egenerkl konsfrihet nedsatt kons grense.pdf
Egenerklæring for selvbygger - 5187.pdf
Egenerklæring om konsesjonsfrihet.pdf
Endring av tillatelse-, søknad - 5168.pdf
Ettersøksavtale.pdf

F
Ferdigattest-, søknad - 5167.pdf
Flomskade registreringsskjema.doc (DOC) (PDF)
Foreningsregister-registrering.doc (DOC) (PDF)
Fradeling, søknad.pdf

G
Gausdal kulturskole søknadsskjema 2014-15.pdf
Gjennomforingsplan, vedlegg til søknad - 5185.pdf
Godkjenning av vald, søknad.pdf

H
Helse og omsorgstjenester søknadskjema.doc (DOC) (PDF)
Hogst i vernskog søknadsskjema.pdf

I
Igangsettingstillatelse-, søknad - 5151.pdf
Individuell plan og koordinator samtykke.pdf

J
Jordleieavtale.pdf

K
Kommunal bolig.doc (DOC) (PDF)
Kontrollerklæring med sluttrapport - 5149.pdf
Kulturskolen søknadsskjema ***
Kvittering for nabovarsel-, søknad - 5156.pdf

L
Ledig stilling - elektronisk ***

M
MELDING OM TILKNYTNING.pdf
Melding om åpent avvik for ansvarlig kontrollerende til kommunen - 5192.pdf
Midlertidig brukstillatelse-, søknad - 5169.pdf
Miljøplan, trinn 2.pdf
Møte om gjerding - beiting.pdf

N
Nabovarsel, søknad - 5154.pdf
Nydyrking - godkjenning av plan.doc (DOC) (PDF)

O
Omsetningsoppgave for alkohol ***
Opphør av ansvarsrett - 5153.pdf
Opplysninger gitt i nabovarsel-, søknad - 5155.pdf
Opplysninger om tiltakets ytre rammer, -5175.pdf

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede søknadskjema og legeerklæring.doc (DOC) (PDF)
Personlig godkjenning, søknad.pdf
Plan for uavhengig kontroll - 5191.pdf
Psykiatritjenesten søknadsskjema.doc (DOC) (PDF)

R
Referanseprosjekter - 5160.pdf
Referanseprosjekter 2012.pdf
Referanseprosjekter til søknad om sentral godkjenning - 19463.pdf
Registrering_meddommer.docx (DOC) (PDF)

S
Salgsbevilling alkoholholdig drikk ***
Samsvarserklaering - 5148.pdf
Samsvarserklæring 2012.pdf
Sentral godkjenning-, søknad - 19462.pdf
Serveringsbevilling ***
SFO***
Skogflisråstoff tilskudd.pdf
Skogfond - eget arbeid.pdf
Skolebytte.doc (DOC) (PDF)
SLF 902 Bygging landbruksvei.pdf
SLF 903 Tilskudd til veibygging.pdf
SLF 911 - Miljøtiltak skog.pdf
SLF 916 - Drift med taubane oa.pdf
SLF909 - Utbet.skogfond og tilskudd skogkultur.pdf
Sluttrapport med avfallsplan for nybygg, vedlegg til søknad - 5178.pdf
Sluttrapport med avfalsplan for rehablitering og riving, vedlegg til søknad - 5179.pdf
SMIL søknadsskjema.pdf
Stottekontakt_registreringsskjema.docx (DOC) (PDF)
Søknad om Arbeidstilsynets samtykke 2012.pdf
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, evt. kun skjenkebevillig***
Søknadsskjema 2015.doc (DOC) (PDF)
søknadsskjema skiløyper og stier.docx (DOC) (PDF)

T
Tillatelse til tiltak-, søknad - 5174.pdf
Tilskudd private veger 2016.doc (DOC) (PDF)
Tiltak uten ansvarsrett-, søknad - 5153.pdf
Transporttjeneste for forflytningshemmede - søknadsskjema.pdf

V
Vedlegg til søknad om ansvarsrett - 5159.pdf