Nasjonalparkkommune
Segalstad Bru

Søknadsfrist DA-midler 2017

Det er nå anledning til å søke om tilskudd fra DA-midlene for Gausdal. Søknadene kan gjelde bedriftsretta tiltak og utviklings- og tilretteleggingstiltak. Søknadsfrist er 1. november 2017.

Frist for å søke om DA-midler til tilretteleggings- og utviklingstiltak for næringslivet (fellestiltak) er 1. november 2017. Søknaden skal skrives på fastsatt skjema. Informasjon og skjema finner du her: www.gausdalnf.no/da

Det gjenstår også litt midler til tiltak hos enkeltbedrifter. Mer info: jon.sylte@gausdal.kommune.no eller tlf. 950 36 936.

Søknaden sendes til Gausdal kommune, Rådmannen, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.