Nasjonalparkkommune
Skolestart

Trygg skolestart

Mandag 21.august er det skolestart. Det er viktig at alle elevene våre har en god og trygg skolestart. Vi ber bilistene være ekstra oppmerksomme og ta hensyn til at mange små og myke trafikanter er ute i trafikken, gående eller syklende langs vegen.

De elevene som har mulighet til å gå eller sykle til skolen, bør gjøre det. Skoleveien er viktig, både for å treffe venner, lære seg å ferdes trygt i trafikken, få utløp for energi og for den fysiske aktiviteten. Og jo mindre trafikk det er ved skolen før og etter skoletid, desto tryggere blir skolevegen. Både for de som går og sykler, og for de som kommer med skolebussen.

Nedfor er en oversikt over skolestart ved de enkelte skoler:

Follebu:  Alle trinn starter kl. 08.10
Engjom/Fjerdum: Alle trinn starter kl. 08.45
Forset: Alle trinn starter kl. 08.40
Ungdomsskolen: Alle starter kl. 08.10

Planleggingsdager

Skoler og SFO  ved alle skolene har felles planleggingsdager 17. og 18.august.
 

Vi ønsker alle - både nye og gamle elever, velkommen til et nytt skoleår!