Nasjonalparkkommune
Foto_planbeskrivelse_Gjefselykkja

Utbyggingsavtale Gjefselykkja.

Utbyggingsavtale for detaljregulering Gjefselykkja er vedtatt av kommunestyret i møte den 15.06.2017.

Avtalen ligger under Relatert innhold