Alarmtelefonen for barn og unge

Tlf: 116 111
Telefonen er døgnbemannet
16111.no

Bekymringstelefonen

Drives av Voksne for barn
Tlf: 810 03 940
Bemannet hverdager 9.30 - 14.30
vfb.no/

Distriktspsykiatrisk senter, Sykehuset Innlandet

Tlf.: 06200

Gå til nettstedet.

Giftinformasjonen

Ved mistanke om forgiftning
Tlf:22 59 13 00
Telefonen er døgnbemannet
Gå til nettsted

Hjemmesykepleien

Østre: 99 52 43 99
Vestre: 91 82 57 09

 

Kirkens SOS

Tlf: 22 40 00 40
Telefonen er døgnbemannet
kirkens-sos.no

Krisesenteret

Legevakt

Legevaktstelefonen 116117 

Mental Helses Hjelpetelefon

Tlf: 116 123
Telefonen er døgnbemannet
mentalhelse.no

Vern for eldre

Tlf: 800 30 196 
Telefonen er døgnbemannet
vernforeldre.no

Prestene i Gausdal

Sogneprest i Vestre  Kristin Vindsetmo  45 39 04 66  av898@kirken.no
Sogneprest i Østre Tormod Kapelrud  92 09 67 21  tk854@kirken.no  

Psykososialt kriseteam

Kriser er hendelser som oppleves som dramatiske, uventede og mulig traumatiserende for enkeltpersoner, familier og/eller hele samfunn. Det kan være selvmord, brå og uventet død knyttet til ulykker eller drap, brå barnedødsfall, brå og uventet trussel med fare for liv og helse knyttet til ulykker, overgrep eller vold. Det å være vitne til voldsomme hendelser, uten selv å være i fare, og/eller oppleve for eksempel leteaksjon etter savnede kan også oppleves som krise.

Hvis det er behov for psykisk støtte i en krisesituasjon, så kan psykososialt kriseteam være til hjelp. Teamet består av ulike fagpersoner fra kommunen og kirka, som helsesøster, psykolog, sykepleier, diakon, sosionom eller andre.

Psykososialt kriseteam kan nås på tlf. 484 19 030.

Seksuelle overgrep

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende.
Tlf: 800 57 000
Telefonen er døgnbemannet
incest80057000.no

Ungdomstelefonen

Ungdom svarer på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet
Tlf: 400 00 777
Telefonen er bemannet alle dager 18 - 22, unntatt lørdag.
ungdomstelefonen.no