Nasjonalparkkommune
valglogo 2011

Valg

Valgdagen er mandag 11. september 2017. 
Gausdal kommunestye har vedtatt at det holdes valg også søndag 10. september 2017 for stortingsvalget i Gausdal kommune.

Du er stemmeberettiget i den kommunen hvor du står folkeregisterført pr. 30.06.17.

Spørmål om valget kan rettes til valgansvarlige i kommunen:

Kjellfrid Bjørgen Flækken
epost: kjellfrid.flakken@gausdal.kommune.no
Tlf.: 480 43 226

Jo-Morten Høistad
epost: jo-morten.hoistad@gausdal.kommune.no
Tlf.: 954 89 126


Det vises også til departementets valgportal for mer informasjon: www.valg.no