Alle som har vannmålere installert av Gausdal kommune, skal lese av disse en gang pr. år. I 2017 vil kommunen ta i bruk SMS for vannmåleravlesing. Fritidseiendommer vil ikke få avlesning på SMS i år, men de vil få det neste år. Abonnentenes mobilnummer hentes fra Difi kontaktregister, på 1881 eller folkeregisteret. De vi ikke når på SMS, får avlesningskort per post som tidligere. Disse kan svare med målerstand på web, på nettstedet leseav.no, eller sende inn svarslipp. Frist for avlesing gis via SMS og avlesningskort.

Bruk av SMS 
Mottar du en SMS kan du svare på denne med avlest målerstand, det trengs ikke noen kode. Husk å sjekke at målernummeret i SMS-varselet stemmer med målernummeret på vannmåleren. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med.
Du vil motta kvitteringsmelding etter innsending, men dette kan ta tid på grunn av stor pågang.
De som ikke har anledning til å svare på meldingen innen fristen, vil få en påminnelse med en ny frist for avlesning. Hvis heller ikke denne blir besvart vil det bli sendt avlesningskort i posten.

 

Elektronisk avlesning
gå inn på LESEAV.NO
Fyll inn kode "ID på måleren" og den avleste målerstanden. Trykk OK
Du får en kvitteringside som kan skrives ut.

 

Vannlekkasje kan være dyrt. Til og med en kran som bare drypper langsom kan bruke flere tusen liter på et år. En WC kan lekke virkelig mye vann, opptil flere hundre tusen liter vann på et år. Slike lekkasjer må du betale for. Gjør det derfor til en vane å kontrollere at det ikke lekker hjemme hos deg: Steng alle kraner og kontrollér at ingenting rører seg på vannmåleren. Er det bevegelse på vannmåleren din når alle kraner er stengt: Ring en rørlegger!