Til og med 6.12.17 for alle dyr:

 
Vakttelefon 612 20 204

 

Veterinærvakt Lillehammer og Gausdal fra 7.12.17
 
Bistand fra dyrehelsepersonell til akutt sjukdom/skade utenom ordinær arbeidstid (fra kl 16 til kl 08)
Smådyr og hest
Gausdal og Lillehammer kommuner har for tiden ikke avtale med dyrehelsepersonell innen vaktdistriktet Lillehammer og Gausdal om bistand til smådyr og hest utenom ordinær arbeidstid.
 
Smådyr
Mjøsvakta er et privat tilbud som har vakt kveld, natt og helg utenom røde dager – tlf 820 90 190
 
For akutt bistand til smådyr på røde dager:
Universitetsdyresykehuset, Oslo: tlf 820 90 102
 
Hest
Hesteklinikken ved Universitetsdyresykehuset i Oslo kan kontaktes. 
De rykker ikke ut.
Universitetsdyresykehuset, Oslo: tlf 922 80 704
 
Produksjonsdyr
Vakttelefon tlf 612 20 204