Nasjonalparkkommune

Viktige telefoner

Brann
Nødnummer:  110
  
Lillehammer Region brannvesen, LRBV
Vakthavende brannmester Lillehammer brannstasjon: 957 91 456
Vakthavende brannsjef for både Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner: 907 71 110
Besøksadresse: Lars Skrefsrudsgate 6, 2615 Lillehammer
 


 

Politi
Nødnummer:  112

Lensmannskontoret i Gausdal
Telefon: 61248960

Vestringsvegen 2, 2651 Gausdal
 


Ambulanse
Nødnummer:  113 
Legevakt Sykehuset Innlandet HF Lillehammer
Telefon: 116 117

Anders Sandvigsgt.17, 2609 Lillehammer
 


Vakttelefoner:
 

Vakttelefon Veg/vann 91 77 56 92

Gudbrandsdal Krisesenter 61 27 92 20 / 61 27 92 30 (incest-telefon)

Vakttelefon veterinær: 61 22 02 04.

Barnas Alarmtelefon 116 111

Vakt kriseteam: 48 41 90 30

Røde Kors Hjelpekorps vakttelefon: 908 49 994