Olav Brostrup Muller satte tonen da han som ordstyrer ønsket velkommen til åpent møte i Gausdal mandag 27. april.  En god dose humor, men også alvor preget kvelden. Kommunereform, spørsmål om sammenslåing og eventuelle konsekvenser handler ikke bare om fakta, men vel så mye om følelser.

Ordfører Hans Oddvar Høistad startet med en gjennomgang av kommunereformprosessen. Hva har skjedd så langt, hvorfor er dette kommet på dagsorden nå og hva kommer til å skje videre? Han la vekt på at ingenting er bestemt ennå, nå befinner de fire kommunene seg i en utredningsfase. Det er heller ikke bestemt at det ikke blir en folkeavstemming, understreket Høistad. Samtidig poengterte han at det er mange måter innbyggerne kan la seg høre på: «Vi har ikke tatt standpunkt til folkeavstemming ennå. Det skal vi. Men finnes andre metoder for innbyggerhøring som kan gi oss politikere et større beslutningsgrunnlag. Da kan man utdype meningene sine noe mer enn bare ved å si nei eller ja.»

Inndelingsloven (lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser av 15.6.2001) har regler om innbyggerhøring:

« Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring. Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersøking, spørjeundersøking, møter eller på annan måte.»

Debatt
Etter ordføreren hadde Bjarne Jensen fra Høgskolen i Hedmark og Per Olav Lund fra Østlandsforskning hvert sitt foredrag, der de gjennom forskning, tall og statistikk viste til både fordeler og ulemper ved små og store kommuner. Jensen er grunnleggende skeptisk til store kommuner og kommunesammenslåing, Lund argumenterte for at bildet er mer sammensatt enn som så.

Til slutt inntok lokalpolitikerne panelet, og det ble åpnet for spørsmål fra salen. Cirka 120 personer hadde tatt turen til biblioteket denne kvelden og mange hadde spørsmål, kommentarer og synspunkter på det som var blitt sagt og prosessen så langt. Ordføreren var ærlig på at han ikke satt med alle svarene, og uttalte at han personlig ikke hadde tatt noe standpunkt ennå. «Men det er viktig å være oppmerksom på at et nei til sammenslåing også er ja til noe.  Og hva er det vi sier ja til da?» spurte han retorisk, før han understreket at dette også er noe det er viktig å utrede.

Lokalpoltikerne svarte på spørsmål og fortalte om sitt syn på den pågående kommunereformprosessen.
Lokalpoltikerne svarte på spørsmål og fortalte om sitt syn på den pågående kommunereformprosessen.

Spørsmål og svar
Om gausdølene følte de hadde flere svar enn da de kom, er uvisst. Men det legges opp til flere åpne møter, og alle de fremmøtte ble oppfordret til å komme med sine innspill på konkrete spørsmål og levere dem skriftlig i etterkant:

Her er noen spørsmål som vi vet er viktige for mange. Vi setter pris på dine innspill.
1. Hvilke utfordringer tror du kommunen står overfor i årene framover?
2. Hva er viktig for deg som innbygger i Gausdal i framtida?
3. Hvilke muligheter ser du ved en kommunesammenslåing?
4. Hva er du mest redd for å miste hvis det blir en ny kommune?
5. Hvordan bør innbyggerne i Gausdal bli hørt i det videre arbeidet med kommunereformen?

Alle som vil kan levere sine svar på disse spørsmålene. Du kan gjøre det i biblioteket, hos kommunens servicetorg eller på e-post til postmottak@gausdal.kommune.no

 

Karianne Sviggum