Flest mulig klare til høsten
Intensjonen med å åpne for en prioritering er at flest mulig av de ansatte skal være beskyttet før barnehage- og skolestart til høsten, slik at dette kan bidra til mindre behov for karantene og strengere tiltaksnivå i skoler og barnehagene fra høsten. Denne muligheten for omprioritering innebærer ikke fullvaksinasjon, men de ansatte bør ha mottatt første dose senest før skolestart.

Kartlegging
«Vi vil kartlegge hvilke ansatte som per 2. august ikke har fått tilbud om vaksinasjon av første dose, eller tilbud om denne før skolestart. Disse vil bli vurdert om hvorvidt de skal prioriteres til vaksinasjon før skolestart. Dette vil tilstrebes hvis mulig» sier kommunelege Anders Brabrand.

Det er den kommunen hvor barnehagen, SFO eller skolen ligger som er styrende for denne vaksinasjonen, ikke den kommunen hvor de som jobber i skole, SFO og barnehage bor. Dette vil kunne innebære at også noen ansatte som bor i en annen kommune vil få tilbud om vaksine. Det vil ikke bli gjort noen omfordelinger av vaksinedoser basert på denne åpningen for å vaksinere ansatte i skoler, SFO og barnehager.

Ansatte dette gjelder vil bli kontaktet av sin nærmeste leder i starten av august for kartlegging om de ønsker å få tilbud om vaksine eller ikke.