Som en av 20 kommuner får Gausdal delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved kommunestyrevalget 2015. Forsøket er en oppfølging av prøveordningen som ble gjennomført i 20 kommuner i 2011.

Ordfører Hans Høistad sier at 16-åringer i dag er mer modne, engasjerte og interesserte. Han håper at ved at ungdommen kan få bruke stemmeretten sin, kan dette også føre til større politisk engasjement. Varaordførere Olav Olstad viser til at evalueringen fra 2011 viser at flere unge kandidater ble valgt inn i kommunestyret i de kommunene som var med i forsøksordningen. Det er høg gjennomsnittsalder blant politikerne i Gausdal og ungdommen tas i mot med glede, sier Olstad.

På spørsmål om dette vil påvirke valgkampen i Gausdal sier begge at dette forhåpentligvis vil føre til at det blir større fokus på saker som gjelder ungdommen og som ungdommen er engasjert i. "Skolen er til for ungdommen og ikke for gamle folk", sier Olstad - og ønsker med dette et mer ungdommelig syn inn i den politiske debatten.

Det var 124 kommuner som søkte om å få delta i forsøket og Gausdal er eneste kommune i Oppland som er valgt ut.