Cathrine Furu red2.jpg

Cathrine Furu begynner i stillingen som har hovedfokus på oppvekstområdet.
Hun 41 år, og er utdannet lærer. Etter flere år som lærer i videregående skole og grunnskolen på Lillehammer, har hun jobbet Lillehammer kommune som rådgiver og stabssjef hos rådmannen. Nå arbeider hun som tjenesteområdeleder for Lillehammer helsehus.
Cathrine Furu bor på Lillehammer. Hun begynner i stillingen i Gausdal kommune ca. 1. februar 2015.

   
Harald Landheim.JPG Harald Landheim begynner i stillingen som har hovedfokus på helse og omsorg.
Han er 46, og er utdannet fra landbruksskolen på Ås, landbruksøkonomi. Han har bred yrkeserfaring, - som gardbruker, fra landbruksdepartementet i ulike stillinger, som personal- og økonomisjef ved Norges idrettshøgskole, prosjektdirektør ved Prosjekt Innlandsuniversitetet. Nå er han daglig leder for interkommunal samhandlings- og utviklingsenhet for kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu.
Harald Landheim bor i Gausdal. Han begynner i stillingen medio februar 2015