Ved Stortingsvalget 2009  ble det avgitt 3346 stemmer hvorav 693 av disse var avgitt på forhånd. Antall stemmeberettige 4737 og valgdeltakelsen var på 70,64 %.

Opptellingen gav følgende fordeling:

 

Valglistens navn Sum
Det norske Arbeiderparti 1602
Demokratene 2
Fremskrittspartiet 467
Høyre 212
Kristelig Folkeparti 81
Kystpartiet 5
Kristens Samlingsparti 3
Miljøpartiet De Grønne 17
Pensjonistpartiet 12
Rødt 14
Senterpartiet   708
Sosialistisk Venstreparti 144
Venstre 79