Rådmann Rannveig Mogren takket  for innsatsen og overrakte bildet "Sommerkveld ved Ormtjernkampen" som et synlig bevis på 25-års ansattelse i Gausdal kommune.  Jubilantene representere flere sektorer og innehar mye viktig kompetanse for organisasjonen.

 

Ansatte i 25 år

Fra venstre: Helene Dypdal, Heidi Løype, Bodil Forset, David Helbæk, Anne Kristin Tøftum, Vigdis Eng, Marion Bolton, Svein Olav Anderson, Inger Myklebø, Janne Iren Pedersen, Kjellfrid B. Flækken, Lars Erik Lunde, Anne Kristin Lien.

Terje Bjerke, Odd Arne Murland, Wenche Foss Nordlien og  Eli Nustad Nordlien var forhindret fra å delta.