213 statlige og 446 kommunale og fylkeskommunale nettsteder er vurdert. Kriteriesettet består av 30 ulike kriterier fordelt på områdene tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold. Nettstedene får tildelt stjerner fra 1 til 6 som viser resultatet fra vurderingen. Se resultatet her.