Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline26. februar kl. 14:31

Smittetilfeller:

Under koronakrisen er totalt 39 personer i Gausdal registrert med koronasmitte. Siste smittetilfelle er registrert 16.februar

Les mer clear
error_outline25. februar kl. 09:04

Offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommunedelplan for Skei. Frist: 09.04.2021

Les mer clear
error_outline26. februar kl. 14:29

Vaksinasjon: Ved utgangen av uke 8 er 594 vaksinert. Av disse har 416 fått første dose og 178 er fullvaksinert.

Les mer clear
Illustrasjonsbilde

Søk midler til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Frivillige lag og organisasjoner oppfordres til å søke

Frivillige lag og foreninger (herunder stiftelser) kan søke om tilskudd til å opprette aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet. Ta gjerne kontakt med Frivilligsentralen for et eventuelt samarbeid om søknad og opprettelse av tiltak. 

Hender viser hjerteform

Vil du være fosterhjem?

Er du nysgjerrig på det å være fosterhjem? Nå har fosterhjemstjenesten kortet ned dørstokkmila: du kan delta på informasjonsmøte og spørre om alt du lurer på, rett fra din egen sofakrok. Vi møtes på Teams 24.02. kl. 18.00.

Trykk på lenken og meld deg på. 😊

 

Vinterbilde Skeikampen

Offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommunedelplan for Skei 2022-2035, varsel om oppstart og innspillfase

Frist:09.04.2021

Forslag til planprogram for revisjon av kommunedelplanen for Skei sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Samtidig varsles det oppstart av planarbeidet. Frist for merknader til forslag til planprogram og for innspill til planforslaget er satt til fredag 9. april 2021.

Forslag til planprogram for revisjon av kommunedelplanen for Skei sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Samtidig varsles det oppstart av planarbeidet.

Myra barnehage

Barn og unges interesser tilknyttet Engjom og Myra, og forslag til ny retningslinje i LNF – tidsbegrenset høring

Frist: 12.03.2021

Barn og unges interesser i planleggingen er utredet litt nærmere for område Myra (N06) og Engjom (N07) i forslag til kommuneplanens arealdel. I henhold til vedtak i planutvalgets møte fredag 12.02.2021 legges disse utredningene ut til tidsbegrenset høring for mulighet til lokalbefolkningens merknader til foreslåtte løsninger og ivaretagelse av nærmiljøet i grendene.

Frist for merknader: 12. mars 2021 

Fakkelgården Lillehammer

Næringsutvikling i Lillehammer-regionen: Gi dine innspill

Frist: 26.02.21

Kommunene i Lillehammer-regionen har laget et forslag til ny strategisk næringsplan. Vi ber nå om innspill på innretningen i planen, samt konkrete forslag til tiltak vi kan samarbeide med næringslivet om. Fristen for innspill er 26. februar 2021