Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjon høring

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Engjom

Frist: 12.04.2019

Planutvalget vedtok den 21.09.2018 i sak 60/18 i henhold til §12-8 og § 12-9 å sende planprogram for «detaljreguleringsplan for Engjom» ut på høring og offentlig ettersyn, samtidig varsles det oppstart av planarbeidet.

Illustrasjon høring

Detaljreguleringsplan Myra

Frist: 12.04.2019

Planutvalget vedtok den 21.09.2018 i sak 61/18 i henhold til §12-8 og § 12-9 å sende planprogram for «detaljreguleringsplan for Myra» ut på høring og offentlig ettersyn, samtidig varsles det oppstart av planarbeidet.