Kurset "Hverdagsglede" handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. Hva vi gjør, hva vi gir vår tid, oppmerksomhet og prioritet til er av stor betydning for hvordan vi har det. Hverdagsglede er et lavterskeltilbud for økt livsmestring som er utviklet av Rådet for psykisk helse, i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, spesialpedagoger og Frisklivssentraler. Kurset tilbys gjennom Frisklivssentraler flere steder i landet. Kurset går over 6 kurstreff og koster kr. 250,- 

Her kan du melde deg på kurset 

Se hva Rådet for psykisk helse skriver om kurset.