Mer informasjon om barnehagen finner du her og SFO finner du under den enkelte skole.
 

FOR BARNEHAGE

Det er innført lovfestet rett til barnehageplass.

•    barn som fyller ett år innen utgangen av august har etter søknad rett på plass fra august.
•    barn som fyller ett år i september har etter søknad rett til plass fra september. 
•    barn som fyller ett år i oktober har etter søknad rett til plass fra oktober. 
•    barn som fyller ett år i november har etter søknad rett til plass fra november. 

Rettigheten gjelder for søkere som

  • har søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars.
  • Rettigheten er oppfylt når plass i kommunen er tildelt.

Søknadsfrist
1. mars er søknadsfrist for å søke barnehageplass og få søknaden behandlet gjennom hovedopptaket.

For øvrig mottas søknader gjennom hele året.
Søkere uten lovfestet rett til barnehageplass vil komme i betraktning når alle med rett er tilbudt plass.

De som allerede har en søknad registrert, trenger ikke søke på nytt.
Spørsmål rettes til enhetsleder for barnehagene Laila Linn
Tlf: 61 22 45 15 / 478 77 901
 laila.linn@gausdal.kommune.no

Elektronisk søknadsskjema.

MER INFORMASJON OM VÅRE BARNEHAGER FINNER DU HER.

FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

Skolefritidsordningen skal være et frivillig omsorgs- og fritidstilbud for elever i 1. – 4. klasse (6 – 9 år). Skolefritidsordningen skal tilrettelegges slik at alle barn kan få et tilbud uavhengig av sosial, kulturell eller økonomisk bakgrunn. Skolefritidsordningens innhold skal i hovedsak preges av barns behov for lek, aktivitet og sosial læring. Skolefritidsordningen skal bygge på skolens verdigrunnlag, og den enkelte skoles pedagogiske plattform.

Skolefritidsordningen er åpen fra 01.08. – 30.06. men er stengt 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret. Daglig åpningstid er fra kl. 07.00 – 16.30, med unntak av småskoletrinnets undervisningstid.

Søknadsfrist er 1. mars, men en kan også søke om plass gjennom hele året.

Søknaden må sendes elektronisk og du finner søknadsskjema her.

Søker du SFO-plass for første gang trenger du ikke logge inn. Da kan en gå til portalsiden, gjennomføre søkeprosessen ved å oppgi de opplysningene en blir bedt om og sende den.

Har du allerede søkt eller har plass, men ønsker å bekrefte, endre eller si opp plass må du logge inn via "publikumsportalen" Det er viktig at det er den foresatte som søkte som går inn for å bekrefte at en tar i mot plassen.

For å logge inn benytter du MinID eller BankID. På den nye "publikumsportalen", vil du ha tilgang til "Min side", der barnet ditt er registrert. Her kan du legge inn ny adresse, endre telefonnummer og e-postadresse, etc.

Eventuelle spørsmål kan rettes til administrasjonen ved den enkelte enhet.