Målgruppen er unge Gausdøler som har et varig behov for tilrettelagte tjenester og som har ulik grad av funksjonsnedsettelse.

Med bygging av de 8 leilighetene tilrettelegges det for at unge gausdøler i alderen 18- 25 år skal få flytte for seg selv og med det kunne forme egne liv innenfor en ramme av praktisk bistand og veiledning gitt av boveiledere, og i samspill med familie og pårørende. Det vil bli en egen bemanningsbase ved boligene, som vil bistå de som bor der. Det vil være avdelingen habilitering i rehabiliteringsenheten som vil ha ansvaret for tjenestetilbudet.

Det tilrettelegges her for et permanent bomiljø hvor de aktuelle beboerne og deres pårørende har vært aktivt med på de valg som har vært gjort. I hele prosjektet har det vært lagt stor vekt på brukermedvirkning, nettopp for at dette skal bli et så godt utgangspunkt som mulig for det å leve og bo i Gausdal.

Leilighetene blir bygget i et tun tegnet av arkitektkontoret Atelier 4 A/S på Lillehammer og vil være innflyttingsklare i oktober 2017.

Ved eventuelle spørsmål er det bare å ta kontakt med prosjektleder Jo-Inge Sævik 99576873 eller ansvarlig for byggeprosessen, Jo Morten Høistad 95489126.

 

Foto: Fanny Svendsen gleder seg veldig.