Agenda

  • Innledning ved Dag Vågsnes, Gausdal kommune
  • Innlegg ved styreleder i Gausdal Næringsforening
  • Igangsetting av et næringslivsdrevet prosjekt for etablering av bredbånd?
  • Innspill fra salen og fastsettelse av veien videre.


Tid: Mandag 2. mai, kl 18.00-20.00
Sted: Heimly, Gardan 15, Øvre Svatsum

Kontakt Line.Ramsvik@lillehammer.kommune.no ved spørsmål