De tre kommunene har starta et arbeid med registrering av kulturminner i setermiljøene. Området er avgrensa til arealene mellom Jøra og Lågen og sør for Vinstradalen. Dette skal munne ut i en kulturminneplan for området. Gudbrandsdalsmusea er engasjert til å stå for arbeidet.

På møtet vil det bli orientert om arbeidet, og lagt opp til innspill og opplysninger fra deltakerne om det de kjenner til i området. Vi ønsker et nært samarbeid med grunneiere, næringsdrivende, interessegrupper og enkeltpersoner som har interesse i temaet og området.

For samordning av skyss kan du gjerne kontakte Jon Sylte tlf. 950 36 936 epost: jon.sylte@gausdal.kommune.no

Les invitasjonen her (DOC) (PDF)