Rambøll AS er engasjert som plankonsulten. Det er kommet inn noen merknader ved oppstarten og konsulenten er i gang med å lage planforslag. Ved plankontoret vil saksbehandler og plankonsulent være til stede. Det er anledning til å kommer når det er ønskelig innen det avsatte tidsrommet. Det blir ikke lagt opp til felles presentasjon.

Har du spørsmål om dette så kontakt Jon Sylte på tlf. 950 36 936 eller epost: jon.sylte@gausdal .kommune.no

Tema: Åpent plankontor

Tid: 1.desember kl. 19.00 - 21.00

Sted: Kommunestyresalen, Gausdal kommunehus på Segalstad Bru.