Utmerkelsen Årets bedrift skal bidra til å gi annerkjennelse og å løfte frem bedrifter fra næringslivet i Gausdal som har gjort en særlig innsats for å utvikle virksomheten, stimulert til samarbeid mellom virksomheter, bidratt til positive prosjekter for Gausdalssamfunnet eller på annet vis bidratt til positiv profilering av næringslivet i Gausdal.

Totalt ble det i år nominert 16 bedrifter til utmerkelsen. Juryen som har bestått av Henning Holmbakken (Lillehammer-regionen Vekst), Olav Iverslien (Gausdøl’n) og Tanja Staum (Gausdal Næringsforum), drøftet seg frem til et finaleheat bestående av tre kandidater.

Disse er i alfabetisk rekkefølge:
• HaRu Systemer
• Sigurd og Ola Grimstad
• Strand Fjellstue

HaRu Systemer utvikler og lager fôringsmaskiner for landbruket. Bak bedriften står driftige gründere og virksomheten gjør det stort både i Norge og utenlands. HaRu har lagt vekt på å holde virksomheten lokalt og få produsert
maskinene regionalt.
Sigurd og Ola Grimstad har hatt en fantastisk vekst de senere årene. Virksomheten har utviklet og fornyet hele anlegget sitt på Segalstad Bru som også er tilgjengelig for konkurrenter og andre virksomheter med behov for
haller til maskinvedlikehold. S & O Grimstad er blitt en av bygdas store arbeidsplasser og virksomheten hanker stadig inn nye oppdrag.
Strand Fjellstue har fra 2015, reist seg som en fugl føniks. Stedet i seg selv har lange tradisjoner og driften har som for mange tradisjonelle fjellstuer, vært krevende etter tusenårsskiftet. Dagens eiere og drivere har vært i et
kontinuerlig utviklingsløp siden overtakelsen og løftet stedet opp som en av de fremste reiselivsbedriftene i Espedalen til glede både for tilreisende, hyttebrukerne og de fastboende i området.
 
Samtlige av de tre toppkandidatene kvalifiserer basert på alle de tre hovedelementene i statuttene:
• De har gjort en særlig innsats for å utvikle virksomheten
• De har stimulert til samarbeid mellom virksomheter
• Og de har bidratt positivt til Gausdalssamfunnet og næringslivet

I juryens begrunnelse for Strand Fjellstue heter det:
De har løftet stedet fra å være i knestående til å bli en ny motor til nytte for mange og glede for enda flere.

Kari Anne og Tom Sukkestad, som er vertskap på Strand Fjellstue, var svært stolte og overrasket over prisen. De opplevera at de har blitt svært godt mottatt i Espedalen. Foruten å levere hjemlagd mat, tilby overnatting, ha tilgjengelig bobilplasser har de i år bakt ca. 30000 julekaker for salg. Strand fjellstue leverer også catering.