- Vi har et nært og godt samarbeid med politiet. Det er et ønske fra både kommunen og politiet at de skal være tett på. sier ordfører Anette Musdalslien.

Utekontor
- Høstens utekontorrunde starter på Tid Kafe 25. august og avsluttes 7. oktober på Skeiporten. - Her kan du komme innom å snakke med både Fedza og meg om stort og smått, det du har på hjertet, sier Anette og påpeker at lista er lav for å ta kontakt med dem.

Forebygging
En av de viktigste hovedoppgavene til Fedza er å være en rådgiver innen kriminalitetsforebyggende arbeid i Gausdal. Her har Lillehammer politistasjonsdistrikt en egen faggruppe for forebygging som Fedza er en del av. Hovedoppgaven er å arbeide forebyggende mot ungdommer og øvrige innbyggere i kommunen, miljøer og steder samt delta i samarbeidet med andre etater i kommunen.

- Ved å være del av en større enhet har vi flere ressurser å spille på, som gir mulighet til å jobbe mer målrettet og langsiktig med det forebyggende arbeidet i regionen og Gausdal, sier Fedza.
 

Her kan du møte politikontakten og ordføreren på utekontor:

25. august (i tidsrommet 15-18): Tid kafe i Follebu

14. september (15-17): Nærbutikken Svatsum

21. september (17-19): Kiwi Segalstad bru

7. oktober (13-15): Skeiporten