De 33 medlemskommunene vedtok en strategi hvor visjon og formål er utviklet på basis av de viktige verdiene «Ekte – Bærekraftig – Verdiskapende».
Medlemmene skal bidra til et felles løft for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarven vår, lokal verdiskaping og næringsutvikling. 
For å kunne fortsette dette viktige arbeidet er vi avhengig av grunnfinansiering slik tilfellet er for de andre aktørene under merkevaren Norges nasjonalparker.
Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer er et av myndighetenes viktigste virkemidler for verdiskaping i og rundt våre verneområder!

 

Foto: Erlend Eggen, Outtt AS

Personer på bildet, fra venstre:
-       Jon Sylte, Plan- og miljørådgiver Gausdal Kommune
-       Hanne Alstrup Velure, Formannskapsmedlem Lesja kommune og styremedlem Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer
-       Bjarne Eiolf Holø, Ordfører Lom kommune og styremedlem Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer
-       Åshild Myhre Amundsen, Næringssjef Lom kommune og koordinator Lom nasjonalparklandsby
-       Magny Hilde, Landsbyrådsmedlem Lom nasjonalparklandsby
-       Hans Oddvar Høistad, Ordfører Gausdal kommune