Flere store grantrær har bikka over turvegen i løpet av vinteren. Fleire er veldig skeive og kan dette ned ved vindkast. Seinest 1. juni var det ei stor gran som datt ned tvers over turvegen. Mjøsen Skog er bedt om å starte hogst i området.