48 elever fra Gausdal og Lillehammer har vært på kurs i Håkons Hall for å lære å aktivisere sine medelever gjennom prosjektet Aktiv for andre. Her lærte de blant annet Rumpeldunk, som for de uinvidde er Harry Potters magiske ballspill fra skolen Galtvort. De fikk også prøve seg på flere nye ballspill, som lacrosse og tchoukball.

Sparebankstiftelsen har gitt til sammen 15 millioner kroner til ungdomsskolene i Oppland, til ungdomsskoleprosjektet "Et aktivt sinn i en aktiv kropp". 850 000 kroner av disse har gått til Gausdal og Lillehammers ungdomsskoleprosjekt Aktiv for andre.

Det aller viktigste målet med prosjektet er å bidra til bevegelsesglede hos ungdomsskoleelevene ved fysisk aktivitet i skolegården, elever som trives og styrking av det psykososiale skolemiljøet. Ungdommene sier at det i dag er for lite å ta seg til i friminuttene. Mange har lyst til å finne på noe annet enn fotball og basketball, men det er ikke alltid så lett å gjøre det på egen hånd.

Aktivitetslederne skal få med seg de andre elevene på skolen til å gjøre morsomme aktiviteter i friminuttene. De skal nå ha denne rollen i tre måneder, og etter det er det andre elever som får mulighet til å melde seg som aktivitetsledere. Gausdalelevene sa etter kurset at dette virker morsomt og at det er bra at det ikke er noe press på prestasjon i disse aktivitetene. Reglene i de nye spillene de har lært er sånn at alle er aktivt med, fordi alle har en rolle i spillet.

De ferske aktivitetslederne er klare for å påvirke livet i skolegården. De er spent på hvordan det blir tatt imot, men de er et stort og godt team som har god støtte av kroppsøvingslærer, som også er koordinator for prosjektet på skolen.

Ut fra det vi så av aktivitet, latter og innsats i Håkons Hall, er det ingen grunn til å slutte å leke selv om man begynner på ungdomsskolen.