Bilder fra kiosken:

Benk_220x165.jpg Kiosk innvendig_220x293.jpg Kiosk med åpen luke_220x165.jpg

 

 

 

 

 

 

 

.