04.06
Flere elever i samme klasse ved Gausdal ungdomsskole settes øyeblikkelig i karantene. I tillegg settes elevene i de to berørte klassene i ventekarantene inntil prøvesvar foreligger. Det er ikke nytt utbrudd men settes i tilknytning til andre elever som sitter i karantene ved skolen. Det vil ikke gå busstransport for de berørte elevene. Foresatte til barn som normalt trenger transport bes hente sine barn. Ring til barna deres når dere står på skoleplassen og be de komme til bilen.

Foresatte har blitt varslet direkte fra skolen. 
Vi oppdaterer med informasjon så fort prøvesvar foreligger.