Alle de ansatte på helsestasjonen i Gausdal har gjennomgått en lengre opplæring om amming og ernæring av spebarn i regi av Oslo universtitetssykehus. Helsestasjonspersonalet har utarbeidet kvalitetsrutiner for arbeidet med å støtte mødre i forhold til amming og ernæring av barnet. Ammekyndig helsestasjon omhandler både svangerskapsomsorg, føde/barsel og helsestasjonstjeneste. Uansett hva foreldre, og kanskje spesielt mødre, undres på eller strever med rundt amming, så skal det være god hjelp å få på helsestasjonen i Gausdal.