Fakturaene blir nå sendt ut på hvitt ark og for de av dere som benytter brevgiro eller betaler i bank/bank i butikk mangler feltene for utfylling av bankkontonummer og underskrift. Med ny faktura kan det også være problemer med å få opp bildet av fakturaen via bankenes app.  Fakturaen gjøres tilgjengelig ved å gå inn via bankenes nettbanker.
Vi håper på en snarlig retting av dette og beklager ulempen dette er for våre innbyggere.