Elevene ble delt inn i fem grupper og hadde flere tema utover dagen:                                                                

  1. Rettigheter og plikter når du nesten er voksen – med ungdomskonsulent Tone fra NAV og barnevernleder Kjersti.
  2. Ungdom og rus – hva skjer hvis vi ruser oss? – med ruskonsulent Kollbein fra NAV, helserådgiver Unni fra Gausdal videregående og Ivar fra lensmannskontoret i Gausdal.               
  3. JEG – bra nok? -om psykisk helse og om sorg – med sosionom Roar og diakon Marianne.
  4. Ungdom og seksuell helse – med helsesøster Anne Mette og frivilligsentralleder Karin.
  5. Ungdom og trafikksikkerhet – med Ola fra lensmannskontoret.

I innledningen til dagen fikk ungdommene en liten tilbakemelding på sine egne svar på Ungdataundersøkelsen fra i vår. Denne har ungdom fra hele Norge svart på. Også kommunestyret fikk torsdag kveld litt info fra Ungdata og Johs. Nermo fra KoRus (Kompetansesentert rus – øst, Sykehuset Innlandet) om hvordan ungdom i Gausdal sier at de har det.

Kulturelt innslag.jpg
I tillegg ble det litt tull, tøys og underholdning med psykiatrisk sykepleier Trygve og ungdomskonsulent Øyvind.

Stor takk til Tine meierier som sponsa oss med yoghurt/rislunsj og til Lions, Lions Kvitsymra og Sanitetskvinnene for innkjøp, arbeid og servering av varm suppe og tebirks til lunsj.

Ungdommene ga dagen og innholdet karakter før de dro hjem – de aller fleste ga smilefjes og god karakter! 

Vi voksne er enige om at det er riktig flotte ungdommer vi har i Gausdal!!

salen.jpg Trafikksikkerhet.jpg
Salen deltok Trafikksikkerhet