Denne dagen er en del av Gausdal kommunes SLT-program (SLT=Samordning av Lokale rus og Kriminalforebyggende tiltak). Her blir det en annerledes skoledag med mye kunnskap, mange samtaler og mye humor og moro. Hele kommunehuset blir tatt i bruk som "klasserom", slik at ungdommene også skal bli kjent med dette bygget.

Det er lagt opp til 5 temaer for skoledagen:

  1. Rettigheter og plikter når du nesten er voksen
  2. Ungdom og rus
  3. JEG - bra nok? - om psykisk helse og om sorg
  4. Ungdom og seksuell helse
  5. Ungdom og trafikksikkerhet

Dagen er et resultat av et samarbeid mellom mange instanser: Ungdomsskolen, Politiet, Gausdal videregående skole, Frivilligsentralen, Kultur v/undomskonsulenten, NAV, kirken v/diakon, psykisk helse, helstasjonen og barnevern.

Ellers bidrar også Lions, Lions Kvitsymra og Sanitetsskvinnene - tusen takk!

De involverte instansene ønsker ungdommene velkommen og ser frem til en spennende dag.